CulinariuM®AS

Driftskonsept

CulinariuM®AS

CulinariuM®AS retter sine tjenester mot offentlig og privat storkjøkkendrift og vi kjennetegnes av godt håndverk og gode løsninger. Vi tilbyr tjenester for storkjøkkendrift innenfor følgende områder :


Strategisk ledelse

Vår filosofi er at ledelse og ansatte skal føle eierskap til strategivalg og planer.

Det kan være en fordel at vi kan se kjøkkendriften fra utsiden


Driftsassistanse

Vi har bred erfaring med fokus på endringsledelse og økonomi, og kan være din

eksterne ressurs innen lederstøtte og driftsutvikling


Opplæringsprogrammer

Opplæring og personlig utvikling er helt i tråd med krav til endringer som vi stilles overfor. Vi skreddersyr programmer tilpasset virksomheten og målsetningen


Arealplanlegging og planløsning

Vi bistår oppdragsgiver med praktiske planløsninger for renovering eller nybygg.

Kravspesifikasjoner for utstyr og tekniske tegninger utarbeides.

CulinariuM®AS er ikke tilknyttet leverandør av storkjøkkenutstyr

og vi bistår oppdragsgiver med igangkjøring av nytt kjøkken.© 2013 CulinariuM. All Rights Reserved.


Nettløsning og design er levert av MonoDesign