CulinariuM®AS

 Strategisk Ledelse


  • Er kjøkkenledelsen pålagt å utarbeide strategi- og virksomhetsplan for driften ?


  • Er denne planen endret i takt med omgivelsene ?


  • Har medarbeiderne tilstrekkelig kunnskap og følelse av eierskap til virksomhetsplanen ?


  • Har kjøkkenledelsen tilstrekkelig tid til å være pådriver for dette ?


  • Blir dette arbeidet tilstrekkelig prioritert i den løpende driften ?


  • Brukes strategi- og virksomhetsplanen som verktøy for operative planer og budsjetter ?


  • Har kjøkkenet etablert et system for kvalitet- og produktutvikling ?


  • Har kjøkkenet etablert et lokalt system for opplæring ?


     

                Ble ett eller flere spørsmål besvart med nei ?

                Ta kontakt for en uforbindtlig samtale !


CulinariuM`s filosofi på dette området er at kjøkkenets ledelse og  medarbeidere selv skal ha  eierskap i strategivalg og planer. CulinariuM er en aktiv "coach" i denne prosessen, og bidrar derved til at strategiarbeidet får den nødvendige fremdrift. Det kan være en fordel at CulinariuM vil kunne se kjøkkendriften og utfordringene fra utsiden© 2013 CulinariuM. All Rights Reserved.


Nettløsning og design er levert av MonoDesign